Laagwater geeft problemen voor de bouw

Door de extreme droogte van de afgelopen periode bereiken onze rivieren de laagste waterstanden sinds 40 jaar. Schepen kunnen hierdoor steeds minder vracht laden. Daarnaast zijn er meer schepen nodig om hetzelfde volume te kunnen vervoeren.

Als gevolg van de extreem lage waterstanden worden extra transportkosten, door inzet van meer schepen, aan ons doorbelast als laagwatertoeslag. Het is tot op heden niet uitgesloten dat leveringen van grondstoffen (deels) staken, waardoor de productie en aflevering van kanaalplaten mogelijk kan stagneren. Wildo Beton stelt uiteraard alles in het werk om dit te voorkomen en op tijd haar grondstoffen geleverd te krijgen. Ook onze leveranciers spannen zich maximaal in. 

De extreem lage waterstanden zijn een onvoorziene omstandigheid. Helaas zijn wij genoodzaakt de kosten die hierdoor ontstaan door te belasten aan onze afnemers. Bij onze klanten wijzen wij erop dat deze kosten ook door hen als gevolg van deze extreme, onvoorziene omstandigheden door te belasten zijn aan de opdrachtgever, zelfs als de risicoregeling uitgesloten is. Zodra de laagwatersituatie over is, zal de situatie uiteraard spoedig verbeteren en zal een laagwatertoeslag vervallen.


Foto: Rijkswaterstaat

 

Laatste nieuws